Aktivity

Kromě pravidelných bohoslužeb vždy v neděli ve 14 hodin, které jsou ústřední aktivitou se pravidelně dvakrát do měsíce v podněí od 17:30 setkáváme k neformálnímu sdílení nad Biblí a tématy víry. Setkání jsme nazvali JenTak a zván je každý :-)

Chcete-li dostávat novinky a informace z našeho kostela elektronickou poštou, pošlete nám e-mailovou na adresu kristyna.mlynkova@ccsh.cz, nebo nás kontaktujte telefonicky či osobně v přímo v kostele po nedělních bohoslužbách.