Jáhenské svěcení

15. dubna 2012 se ve sboru Dr. Alberta Schweitzera konala slavnostní bohoslužba s jáhenským svěcením kazatelky Jitky Brejtrové. Při této příležitosti nás poctili svojí návštěvou dva nejvyšší představitelé Církve československé husitské – ThDr. Tomáš Butta, patriarcha CČSH a doc. ThDr. David Tonzar, biskup pražské diecéze CČSH, kteří vedli bohoslužbu a spolu s dalšími spolusvětiteli vykonali obřad jáhenského svěcení. Obřadu se zúčastnili - starosta města Hostivice pan Jaroslav Kratochvíl, místostarosta pan Jiří Kučera
a mnoho dalších sester a bratří z místní i z blízkých a spřátelených náboženských obcí. Tato akce byla také prvním veřejným vystoupením Hostivického pěveckého sboru pod vedením MgA. Hany Krejčové, který se od podzimu 2011 schází k pravidelným zkouškám právě v našem sboru.