Noc kostelů 2012

Stejně jako vloni se náš sbor zúčastnil velké mezinárodní akce - Noc kostelů. Letos připadlo datum noci kostelů na 1. června 2012. V 18 hodin jsme před zahájením rozezněli náš malý zvon. Potom už následovalo úvodní slovo k výstavě Úcta k životu s odkazem na Dr. Alberta Schweitzera. Připomenuli jsme si tak život a dílo člověka, jehož jméno nese náš sbor. Poté následoval první věřejný koncert Hostivického pěveckého sboru, který se zformoval na podzim 2011 a pravidelně se schází v našem sboru ke zkouškám pod vedením MgA. Hany Krejčové.