Školné

Předpokládané měsíční školné bude 3000,- korun včetně kroužků. Stravné je zvlášť.