Cíle centra volného času

Cílem je CVČ je postupné osvojení určitých schopností každého člena CVČ, které mu pomohou obstát v důstojném životě a využívat své svobody volby. Osvojení schopnosti sebe řízení, tzn. naučit se strukturovat čas na povinnosti a zábavu, stanovit si a udržet osobní priority a cíle. Osvojení zodpovědnosti sám za sebe, za svoje úkoly a cíle a za společnost, ve které žije (rodina, spolužáci, přátelé).

Vychovatel nabízí program a členové CVČ se sami rozhodují, do které činnosti se zapojí. Vychovatel pomáhá členům naplňovat jejich osobní cíle a priority sjednané s každým
členem v osobním individuálním plánu.

Činnosti v CVČ se co nejvíce podobají reálnému životu v domácnosti s cílem podpořit nácvik obvyklých domácích povinností (vaření, prostírání, úklid pracovního prostoru, drobné šití, žehlení, s důrazem na sebe obsluhu a samostatnost), aby se i nejmladší členové CVČ mohli stát aktivními členy své rodiny i rodiny budoucí (např. umět uvařit pro celou rodinu, přichystat oslavu, zodpovědně hospodařit s časem i penězi, umět pořídit své zájmy zájmům celku rodiny).

Na rozdíl od obvyklých zájmových kroužků, které cíleně rozvíjí talent nadaných a úspěšných dětí, chce CVČ SMĚROVKA podpořit i ve škole méně úspěšné děti, aby obstály v životě. Pro nadané děti aktivní v soutěžích a zápasech je CMŠ SMĚROVKA místem, kde se nemusí soutěžit a kde jde jen o kouzlo okamžiku hry, kutění a kuchtění, relaxace, obyčejného života bez sebe prosazování.