Pěvecký sbor

Rádi bychom pozvali i další zájemce o zpívání do souboru, který se schází každou středu v 19:30 h ke společnému zpívání. Sbor zkouší v MŠ Fíček (U chobotu 1212, Hostivice). Zkušenosti se sborovým zpěvem nejsou v žádném případě podmínkou, hlavním duchem a pojítkem je chuť zpívat a podílet se i touto formou na kulturním dění města Hostivice.

Již koncem listopadu 2011 se po vývěskách v našem městě začaly objevovat pozvánky pro všechny příznivce zpívání, nesoucí název „Zpívám rád(a) v Hostivici“. Iniciativa  založit pěvecký sbor se setkala se skutečným zájmem „zpěvu chtivých“ jedinců a navázala tak na tradici této kulturní a především zábavné činnosti. Pod vedením sbormistryně Hanky Krejčové, hudební pedagožky gymnázia v Hostivici a absolventky Akademie múzických umění v Praze, je totiž zpívat přímo radostí! Nejenže učí správným technikám používání hlasu a seznamuje i méně zkušené pěvce s hudebními pojmy, ale také je díky své energii hybnou silou zpěváků, schopnou vyloudit z jejich hlasů až nečekané akordy a harmonie. Repertoár sboru je různorodý a stále se vyvíjí. Obsahuje skladby v širším záběru: od vícehlasých lidových písní, spirituálů, až pozpěvy od mistrů klasické hudby. Především ale všechno to, co nás bude bavit.

Sbor v současnosti pracuje jako samostatný subjekt - občanské sdružení.