Výstava betlémů

V závěru adventu jsme v našem sboru dr. Alberta Schweitzera připravili vše pro přivítání vánoc. Rozhodli jsme se oživit modlitebnu vánoční výzdobou i skromnou sbírkou betlémů, které nám zapůjčili naši přátelé z rodin, škol i z domova seniorů Zelená lípa. Během posledního adventního týdne jsme vítali mnohé návštěvníky, většinou rodiny s malými dětmi. Každý se na chvíli zastavil ve vánočním shonu a oživil si příběh, který betlémy zobrazují. Pro skupiny dětí byly připraveny prosté kostýmy, ve kterých si mohly vánoční příběh zahrát.

 

Rádi bychom takto založili novou tradici, že se betlémy budou scházet ve sboru a my můžeme docházet za nimi. Proto, jestli máte někde na půdě zaprášený betlém, můžete se o jeho krásu příští rok podělit. Rádi jej připojíme do výstavy.