Výstava - Úcta k životu

V rámci Noci kostelů proběhla vernisáž výstavy s tématem Úcta k životu s odkazem na
Dr. Alberta Schweitzera.